KAYIT OL
Kalan Süre
5. Klinik Nörobilim Kursu
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Değerli meslektaşlarım ve ilgililer;

Modern anlamda derin beyin stimülasyonu (DBS) otuz yılı aşkın süredir. Parkinson hastalığı başta olmak üzere diğer hareket bozukluklarında kullanılan etkinliği kanıtlanmış, güvenilir bir tedavi yöntemidir. İlerleyen yıllar içinde kullanım alanı bununla da sınırlı kalmamış, obsesif kompülsif bozukluk ve Tourette sendromu gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda ve epilepside etkinliğini kanıtlayan çalışmalar yapılmış, bu hastalıkların tedavisinde klinik uygulamaları gün be gün artmıştır. Günümüzde halen; bağımlılıktan major depresyona, Alzheimer demanstan otizme kadar geniş bir yelpazede deneysel ve klinik çalışmalar yapılmakta, bazı endikasyonlarda umut verici, bazısında ise iyi olmayan sonuçlar elde edilmektedir.

Son otuz yılda MR ve DBS sisteminin diğer bileşenlerindeki teknolojik gelişmeler terapinin etkinliğini ve güvenilirliğini olumlu yönde etkilemiş, komplikasyonlar daha iyi anlaşılmış ve yönetilmeye başlanmıştır. Tedaviye uygun hasta seçimi kriterleri gün geçtikçe daha anlaşılır olmuş, ameliyat sonrası hasta yönetimi ve batarya programlama daha rafine hale gelmiştir.

Elektrik tabanlı nöromodülasyon yöntemi olarak DBS; piyasadaki firma- lar tarafından terapinin AR-GE çalışmalarına yaptığı yatırımın devamlılığı ve nanopartikül tabanlı ya da ışık tabanlı stimülasyonun gelişim hızındaki yavaş- lık göz önüne alındığında uzun bir süre daha tedavi seçenekleri yelpazesindeki güçlü yerini koruyarak artıracak gibi görünüyor.

Derin beyin stimülasyonu ile ilgilenen tüm hekimleri ve farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını derneğimize üye olmaya ve etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. PhD. Ersoy Kocabıçak

HAKKIMIZDA

Derneğimiz, derin beyin stimülasyonu ile uğraşan, farklı disiplinlerden oluşmuş, toplum yararına çalışan bir dernek olarak 2014 yılında kurulmuştur. Derin beyin stimülasyonu, beyinde hedeflenen bölgelere elektirik uyarıları verilerek sinir aktivitesinin değiştirilmesine dayanan bir tedavi modalitesidir.

Derneğimizin amaçları:

Daha Fazla oku